Voorbeeld 1
 
Voorbeeld 2
 
Voorbeeld 3
Home > Kiezen voor diversiteit
 
Voorbeeld 1
 
Rekruteer breder!

De druk op de arbeidsmarkt neemt stelselmatig toe. De arbeidsreserve van 'ideale', vlug inzetbare sollicitanten lijkt quasi opgedroogd. Wat nu?

Al eens gedacht aan een vrouwelijke kandidaat voor bv. magazijn- of heftruckwerk?

Ook oudere kandidaten, laaggeschoolden,allochtonen, … kunnen, mits de nodige opleiding, uitgroeien tot volwaardige medewerkers. Voor deze zogenaamde kansengroepen bestaan er tal van tewerkstellingsmaatregelen.

Meer info op www.aandeslag.be
 
Overweeg ook om een loopbaan- en diversiteitsplan in te dienen. Loopbaan- en diversiteitsplannen zijn een subsidiemaatregel van de Vlaamse overheid waarbij bedrijven en organisaties ondersteund worden om projectmatig te werken aan een duurzaam personeelsbeleid met aandacht voor kansengroepen (ouderen, allochtonen, mensen met een arbeidsbeperking, …). Je kan hierbij als bedrijf rekenen op de kosteloze ondersteuning van de projectontwikkelaars van RESOC.

Meer info op http://www.agentschapondernemen.be/maatregel/loopbaan-en-diversiteitsplannen

TIP:
Praktische vragen over loopbaan- en diversiteitsplannen? Contacteer Cobot vzw.