Competex
 
Jongeren en Textiel
 
Sectorale tegemoetkoming
 
Betaald educatief verlof
 
Werkbaar werk
Toepassingen met een login > Betaald Educatief Verlof
 
Betaald Educatief Verlof
 
Om de participatiegraad aan opleiding te verhogen, werd in de algemene nationale CAO’s van de textielsector (zowel voor de arbeiders als voor de bedienden) de mogelijkheid ingevoerd om sectorale beroepsopleidingen te erkennen in het stelsel van Betaald Educatief Verlof (BEV).
Op deze wijze kunnen de loonkosten van de werknemers voor deze opleidingen grotendeels gerecupereerd worden bij uw gewestelijke overheid.

Wil u werknemers een erkende opleiding laten volgen in het kader van BEV? Dien dan vˇˇr de aanvang van de opleiding (bij voorkeur twee weken vooraf) elektronisch uw aanvraag in.

Voor opleidingen in de formule werkplekleren gebeurt de aanvraag via een webapplicatie met gebruikersnaam en paswoord, gekoppeld aan uw bedrijf. Contacteer ons bij een eerste gebruik voor uw inloggegevens op het tel. nr. 09 222 26 14 of via cobot@cobot.be of cobot-bedienden@cobot.be. De login voor de applicatie BEV (werkplekleren) is dezelfde als voor de applicatie 'Aanvraag sectorale tegemoetkoming voor bedrijfsinterne opleidingen'.

Voor open opleidingen gebeurt de aanvraag bij het online inschrijven van de werknemer.
Voor bedrijfsinterne opleidingen in groep gebeurt de aanvraag via 'Aanvraag sectorale tegemoetkoming'.

De lijst met erkende sectorale beroepsopleidingen wordt stelselmatig uitgebreid en zit in deze aanvraagapplicatie ingebouwd.
 
 
 
 
Overzicht gecertificeerde opleidingen voor Betaald Educatief Verlof
Maak uw keuze:Te volgen procedure voor BEV sectorale beroepsopleidingenRegistratie opleidingsuren
U kan hier het document downloaden waarop u de registratie kan doen van de opleidingsuren voor werkplekleren in het kader van BEV.