Open opleidingen
 
Bedrijfsinterne opleidingen
Wat?
Voorwaarden
Aanvraagprocedure
Bedrag tegemoetkoming
 
Webcursussen Textiel
 
Opleidingen op de werkvloer
 
Leren via het textielonderwijs
Leren > Bedrijfsinterne opleidingen
 
Wat?
 
Bedrijfsinterne (groeps)opleidingen worden samen met het belangstellende textielbedrijf op maat uitgewerkt en zijn enkel bestemd voor werknemers uit dat bedrijf.

Om dit type opleidingen te stimuleren zijn er voor textielbedrijven (PC 120/214) sectorale tegemoetkomingen voorzien ingeval je een beroep doet op een externe trainer. (Sectorale tegemoetkoming kan goedgekeurd worden binnen het kader van beschikbare budgetten.)
 
Om te genieten van een sectorale tegemoetkoming dient :