Open opleidingen
Wat?
Kenmerken
Deelnamevoorwaarden
Opleidingskalender
 
Bedrijfsinterne opleidingen
 
Webcursussen Textiel
 
Opleidingen op de werkvloer
 
Leren via het textielonderwijs
Leren > Open opleidingen
 
Deelnamevoorwaarden
 
Quasi alle open opleidingen zijn gratis voor:
  • werknemers uit de textielsector (PC 120 en 214)
  • uitzendkrachten, actief in de textielsector
  • textielleerkrachten
  • werkzoekenden, die in de textielnijverheid een baan zoeken (beperkt tot textielopleidingen).
Heel wat opleidingen zijn ook erkend in het kader van betaald educatief verlof.
 
Voor andere ge´nteresseerden, bv. uit bedrijven actief in de periferie van de textielsector (toeleveranciers, machineconstructeurs en –verdelers, klanten van textielbedrijven, …), bedraagt het forfaitaire deelnametarief:
  • 100 €/halve dag opleiding
  • 200 €/dag opleiding

Deze tarieven zijn all in en vrij van BTW.Cobot vzw en Cobot-Bedienden vzw zijn erkende opleidingsverstrekkers in het kader van de KMO-portefeuille.

Meer info op www.kmo-portefeuille.be