Open opleidingen
 
Bedrijfsinterne opleidingen
Wat?
Voorwaarden
Aanvraagprocedure
Bedrag tegemoetkoming
 
Webcursussen Textiel
 
Opleidingen op de werkvloer
 
Leren via het textielonderwijs
Leren > Bedrijfsinterne opleidingen
 
Bedrag tegemoetkoming
 
Bedrag van de sectorale tegemoetkoming

Bedrijfsinterne opleidingen met eigen Cobottrainers zijn gratis voor textielbedrijven.

‘Nederlands op de werkvloer’ en ‘ABC van de computer’ (voor arbeiders) zijn eveneens gratis. Het aantal uren per groep wordt beperkt tot maximum 40 u.
 
Voor groepsopleidingen met externe trainers, die aan de voorwaarden voldoen, bedraagt de sectorale tegemoetkoming maximum 500 €/dag (*)

(*) Kan goedgekeurd worden binnen het kader van beschikbare budgetten.