Textiel innoveert
 
Jobs in de textielsector
 
Je zoekt werk
 
Je hebt vacatures
 
Online games
Wie wordt textielexpert?
Werken > Online games
 
Wie wordt textielexpert?
 
Via dit game verwerven leerlingen spelenderwijze kennis teneinde textielexpert te worden.

Door als speler een parcours te doorlopen verwerf je informatie over diverse aspecten van textiel zoals textiel in sport en ontspanning, textiel in verkeer en transport, textiel in het dagelijks leven en textiel in speciale toepassingen.

Per verworven kennisonderdeel stijgt de speler in rang. Startend als ‘textielleek’is het de bedoeling om op te klimmen tot de status van ‘textielexpert’.
 
Er zijn twee spelformules:
  1. Een educatief game voor in de klas, waarbij de klemtoon ligt op spelenderwijs leren. Dit kan individueel, met 4 spelers tegelijk, in 4 groepen of met de hele klas samen. De mogelijkheid is tevens voorzien dat klassen of scholen het tegen elkaar kunnen opnemen, bv. via het digitaal schoolbord.
     
  2. Een casual game voor in de thuisomgeving, waarbij de klemtoon ligt op ontspanning, maar ook allerhande textielweetjes en -informatie aan bod komen. Online kunnen jongeren thuis spelen en hun vriendjes uitdagen. Ook hier kan individueel of maximaal met 4 spelers worden gespeeld.

Dit textielgame is via een gerichte en didactische vakoverschrijdende benadering toepasbaar in de lessen van het 5de en 6de leerjaar basisonderwijs alsook in de eerste graad van het secundair onderwijs. Er werd op toegezien dat het game voldoende pedagogisch onderbouwd is en dat het voldoet aan de textieltechnische realiteit. Bovendien sluit het game aan bij de vakoverschrijdende eindtermen van het onderwijs.

Nederlandstalige versie: www.textielexpert.be
Franstalige versie: www.experttextile.be